Nadmetanja

Na nadmetanja mogu pristupiti isključivo subjekti koji imaju status tržišnog sudionika u Republici Hrvatskoj

HOPS će u svojstvu kupca provoditi dugoročnu nabavu u 2022. godini (godišnje, kvartalno, mjesečno) za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži javnim nadmetanjem na tržišnoj platformi Hrvatske burze električne energije (CROPEX) po načelu transparentnosti i jednakog postupanja.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena koja zadovoljava uvjete nadmetanja

Dokumentacija za nadmetanje: 

Svi zainteresirani pozvani su da dostave ispunjeni obrazac Zahtjeva za sudjelovanje na nadmetanju u 2022. godini za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mrežipresliku ispunjenog obrazca dostaviti putem elektroničke pošte, a originalni primjerak dostaviti na adresu: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 10000 Zagreb.

Nadmetanje se provodi temeljem objavljenih Općih pravila za provedbu nadmetanja u 2022. godini za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a,

Postupak prijave na nadmetanje:

  • Obrazac Zahtjeva za sudjelovanje mora biti zaprimljen u HOPS-u najkasnije do 12:00 sati dva (2) radna dana prije provedbe pojedinog nadmetanja. 
  • Odmah po zaprimanju Zahtijeva za sudjelovanje HOPS će ocijeniti valjanost zahtijeva i o tome bez odgode obavijestiti podnositelja. 
  • Sudionici koji podnesu valjani Zahtjev za sudjelovanje sa pripadajućim dokumentima mogu sudjelovati na svim budućim nadmetanjima koja će se provesti u 2022. godini
  • Opisi predmeta nabave, tehničke i ekonomske specifikacije te datum nadmetanja biti će objavljeni u Pozivu na nadmetanje na internetskim stranicama HOPS-a i CROPEX-a najkasnije tri (3) radna dana prije pojedinog nadmetanja.
  • Poziv na nadmetanje bit će objavljen na internetskim stranicama HOPS-a i CROPEX-a te slanjem obavijesti elektronskom poštom svim tržišnim sudionicima.
  • Dan prije nadmetanja moguće je testirati platformu CROPEX-a.
  • Sudionik koji je podnio valjani Zahtjev za sudjelovanje, da bi mogao sudjelovati na pojedinom nadmetanju, mora najkasnije dva (2) sata prije samog nadmetanja, na račun CROPEX-a, uplatiti za pojedino nadmetanje odgovarajući iznos jamstva za ozbiljnost ponude.
  • Nakon provedenog nadmetanja s odabranim/a ponuditeljem/ima HOPS će sklopiti Ugovor/e o isporuci električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži

Sve pojedinosti o provedbi postupka nabave objašnjene su u gore navedenim Pravilima.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem elektroničke pošte.

Provedena nadmetanja za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži:
Godina Tehnička i ekonomska specifikacija Nabava gubitaka
2020. Datum nadmetanja 15.05.2018. 06.05.2019. 15.10.2019. 04.11.2019. 04.12.2019.
Snaga i profil 10 MWh/h 5 MWh/h 10 MWh/h 10 MWh/h 5 MWh/h
Razdoblje isporuke 01.01.2020. - 31.12.2020. 01.01.2020. - 31.12.2020. 01.01.2020. - 31.12.2020. 01.04.2020. - 30.06.2020. 01.01.2020. - 31.12.2020.
2021. Datum nadmetanja 15.05.2018. 06.05.2019. 31.03.2020. 30.11.2020. 30.11.2020.
Snaga i profil 10 MWh/h 5 MWh/h 10 MWh/h 5 MWh/h 5 MWh/h
Razdoblje isporuke 01.01.2021. - 31.12.2021. 01.01.2021. - 31.12.2021. 01.01.2021. - 31.12.2021. 01.01.2021. - 31.12.2021. 01.01.2021. - 31.01.2021.
2022. Datum nadmetanja 06.05.2019. 31.03.2020. 26.11.2021. 09.02.2022. 02.06.2022.
Snaga i profil 5 MWh/h 10 MWh/h 10 MWh/h koeficijent M (marža) koeficijent M (marža)
Rok plaćanja isporuke - - - 60 dana 60 dana
Razdoblje isporuke 01.01.2022. - 31.12.2022. 01.01.2022. - 31.12.2022. 01.01.2022. - 31.12.2022. 15.02.2022. - 30.04.2022. 15.06.2022.-
15.09.2022.
2023. Datum nadmetanja 31.03.2020. - - - -
Snaga i profil 5 MWh/h - - - -
Razdoblje isporuke 01.01.2023. - 31.12.2023. - - - -