Obavijesti

Objavljeno: 23.8.2022.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. planira u mjesecu rujan/listopad 2022. godine provesti postupak nabave „Opskrba električnom energijom na razdoblje od jedne godine“, ev.br: 3000-I-7/22, a u svrhu sklapanja, sa odabranim ponuditeljem/opskrbljivačem, Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca električnom energijom na razdoblje od jedne godine. 

Dokumentacija u kojoj će biti određeni svi uvjeti i zahtjevi nabave bit će objavljena i dostupna početkom mjeseca rujna 2022. godine na internetskoj stranici HOPS-a https://www.hops.hr/izuzeca.