Pomoćne usluge

Što su pomoćne usluge?

U skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije (NN, br. 22/13, 102/15, 68/18, 52/19) (dalje u tekstu: ZoTEE) – neslužbeni pročišćeni tekst, usluge sustava definiraju se kao usluge elektroenergetskog sustava (dalje u tekstu: EES-a), nužne za rad prijenosnog i distribucijskog sustava, a sastoje se od:

  • vođenja EES-a
  • održavanja frekvencije
  • održavanja napona i ponovne uspostave napajanja.
Usluge sustava osigurava operator prijenosnog ili distribucijskog sustava. Odredbama ZoTEE-a, pomoćne usluge definirane su kao dobavljive pojedinačne usluge koje radi ostvarenja usluga sustava operator prijenosnog sustava dobavlja od korisnika mreže koji te usluge pružaju, a iste se reguliraju ugovorima između operatora prijenosnog sustava i korisnika mreže.