Vijesti

Objavljeno: 10.10.2017.

Suradnjom brojnih operatora prijenosnih sustava, prije 13 godina, 10.10.2004. godine, uspješno je obavljena rekonekcija UCTE 1. i 2. sinkrone zone, odnosno povezivanje prijenosnih mreža jugoistočne i kontinentalne Europe.

Europa je tim projektom ponovno elektroenergetski povezana u jedinstveni europski kontinentalni prijenosni sustav, koji je zbog ratnih razaranja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine trinaest godina bio podijeljen na dvije zone.

Projektom, koji je koordiniran i vođen iz Nacionalnog dispečerskog centra u Zagrebu, realizirano je povezivanje usklađenim uključivanjem pet prekograničnih 400 kV dalekovoda na sučelju nekadašnje 1. i 2. sinkrone zone. Uspješno provedena rekonekcija stvorila je tehničke i komercijalne preduvjete za daljnji razvoj tržišta električne energije.