Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX) i Nord Pool, vodeća europska burza električne energije, jučer su pokrenuli prvo trgovanje električnom energijom dan-unaprijed čime je otvoreno novo veleprodajno tržište u Republici Hrvatskoj organizirano kao središnje mjesto trgovanja električnom energijom.

11.02.2016.


Prema Sporazumu, koji su operatori prijenosnih sustava, članovi Europske mreže operatora prijenosnih sustava (ENTSO-E), potpisali 10. prosinca 2015 godine, povećati će se opseg regionalne suradnje. Sporazumom je predviđeno sudjelovanje članova ENTSO-E u Regionalnim inicijativama za koordinaciju sigurnosti (eng.RSCI, Regional Security Coordination Initiatives) s kojima ugovaraju bar pet osnovnih usluga: koordinirana analiza sigurnosti planiranja rada sustava, regionalna koordinacija planiranja isključenja, prognoze dostatnosti sustava, koordinirani izračuni prijenosnih kapaciteta i unapređenje zajedničkih modela mreže. Sporazum također osigurava da se RSCI razvijaju usklađeno i na standardizirani način.

10.12.2015.


Pogledajte sve vijesti →


/wps/portal/hr/web Naslovnica Z6_VC8OQKG10GNOF0IF2JKKS10AG1 /Naslovnica