Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Tijekom pomrčine Sunca 20. ožujka, od 10:30 do 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu, operatori prijenosnih sustava su uspješno održali sigurnost europskog elektroenergetskog sustava, jer su u kratkom vremenu pokrili gubitak od 17 GW iz fotonaponskih izvora, a potom reintegrirali približno 25 GW električne energije nakon njihova ponovnog uključenja u elektroenergetski sustav.

20.03.2015.


Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 17. veljače 2015. godine objavio je poziv o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila nestandardnih usluga, koje je u skladu s odredbama članka 30. stavka 48. Zakona o tržištu električne energije (NN broj 22/13) HOPS dužan donijeti. Prijedlog Pravila nestandardnih usluga Hrvatskog operatora prijenosnog sustava s prilogom Cjenik nestandardnih usluga Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i obrazac za primjedbe objavljeni su na Internet stranicama HOPS-a. Savjetovanje je provedeno od 17.veljače do 03. ožujka 2015. godine i za to vrijeme nije pristigla ni jedna primjedba zainteresirane javnosti.

19.03.2015.


Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 10. veljače 2015. godine objavio je poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena i uvjeta za pružanje pomoćnih usluga. Savjetovanje je provedeno u razdoblju od 10. veljače do 24. veljače 2015. godine. Zaprimljena su dva obrasca sa primjedbama te su sa sudionicima u savjetovanju održani sastanci. Primjedbe i informacije o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama dane su u prilogu.

19.03.2015.


Pogledajte sve vijesti →


/wps/portal/hr/web Naslovnica Z6_VC8OQKG10GNOF0IF2JKKS10AG1 /Naslovnica