Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Sukladno Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, za otklanjanje neravnoteže u sustavu HOPS osigurava energiju uravnoteženja i kroz tržišna načela sklapanjem Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja s tržišnim sudionicima koji imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om, odnosno kroz kupoprodaju električne energije između HOPS-a i tržišnog sudionika.

17.01.2017.


HOPS d.o.o. je postao korisnik FINA-inog servisa e-Račun. Sukladno tome nalazi se u popisu Registra korisnika e-Računa u kojem su evidentirani svi poslovni subjekti i pripadajuće poslovne jedinice koje samostalno mogu primati i slati račune.

22.12.2016.


Nakon uspješno provedenog glavnog certifikacijskog audita, koji je provela tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o., sustav upravljanja zaštitom okoliša u HOPS d.o.o. je certificiran prema normi ISO 14001:2015, početkom prosinca 2016. godine.

21.12.2016.


Pogledajte sve vijesti →


/wps/portal/hr/web Naslovnica Z6_VC8OQKG10GNOF0IF2JKKS10AG1 /Naslovnica