Javna nabava

U skladu s člankom 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost od 200.000,00 kuna i više za robu i usluge, odnosno od 500.000,00 kuna i više za radove, obvezno se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), a objave javne nabave za nabave velike vrijednosti obvezno se objavljuju i u Službenom listu Europske unije (http://ted.europa.eu).


Ažurirano: 27.12.2013.
/wps/portal/hr/web/nabava Javna nabava Z6_VC8OQKG10GNOF0IF2JKKS10AC5 /Naslovnica /Javna nabava