Objavljeni preliminarni temeljni podaci HOPS-a i hrvatskog EESa za 2012. godinu

Na internet stranici HOPS d.o.o. objavljeni su preliminarni temeljni podaci hrvatskog elektroenergetskog sustava za 2012. godinu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Preliminarni podaci za 2012., kao i prethodne godine, nalaze se u tablicama i grafovima. Navedeni podaci odnose se na godišnji konzum (GWh) i vršno opterećenje sustava (MW), iznose i datume maksimalnog i minimalnog opterećenja sustava (MW), ukupnu prenesenu energiju prijenosnom mrežom (GWh), proizvodnju električne energije u Hrvatskoj (GWh), proizvodne kapacitete u Hrvatskoj (MW) i gubitke u prijenosnoj mreži.

Objavljena je i shema hrvatskog elektroenergetskog sustava sa ostvarenom razmjenom električne energije po granicama (GWh), te zbirni podaci dalekovoda i trafostanica u nadležnosti HEP-Operatora prijenosnog sustava. Prikazani podaci predstavljaju stanje 31.12.2012. koje će se, posebice u pogledu dalekovoda i trafostanica, promijeniti tijekom aktualnog procesa dokapitalizacije HEP-OPSa temeljem novog Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013) kao priprema za pokretanje postupka certifikacije HEP-OPS (odnosno HOPS) prema modelu neovisnog operatora prijenosa (ITO), što također predstavlja zakonsku obvezu.
Navedena su i značajnija prijenosna postrojenja stavljena u pogon tijekom protekle godine; 110(20)10 kV Dugopolje, 12/110 kV Jelinak i 20/110 kV Ponikve. 


Za najveći dio navedenih podataka dan je usporedni prikaz s odgovarajućim podacima za prethodne dvije godine, a za godišnji konzum i vršno opterećenje sustava navedeni su podaci od 2003. do 2012. godine.


Objavljeni podaci nalaze se ovdje.

/wps/portal/hr/web/novost Novost Z6_VC8OQKG10GNOF0IF2JKKS10AS2 /Naslovnica /Novost