Prekogranični prijenos

Određivanje prijenosnih kapaciteta na spojnim dalekovodima između elektroenergetskih sustava susjednih država (prekogranični prijenosni kapaciteti) i njihova raspodjela ima veliko značenje za trgovanje električnom energijom i održanje sigurnosti rada EES-a u tržišnim uvjetima. Postupci proračuna ukupnih, mrežnih i raspoloživih prijenosnih kapaciteta (TTC, NTC, ATC), poznavanje prijenosnih ograničenja, učinkoviti postupci raspodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju - bitni su elementi ekonomsko-tehničkog vrednovanja prijenosne mreže u tržišnim okolnostima.

U cilju učinkovitog iskorištenja raspoloživih prekograničnih prijenosnih kapaciteta uz održanje sigurnosti rada hrvatskog EES-a, provode se analize i proračuni prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama hrvatskog EES-a. Proračun prekograničnih prijenosnih kapaciteta HOPS obavlja u skladu s definicijama i metodologijama iz Pogonskog priručnika UCTE-a (UCTE Operation Handbook), odnosno ENTSO-E regionalne grupe za kontinentalnu Europu i ostalim aktima ENTSO-E.


Mrežni prekogranični prijenosni kapaciteti u smjeru uvoza i izvoza utvrđuju se za sve granice hrvatskog EES-a. Indikativne NTC vrijednosti za zimu i ljeto objavljuju se na internetskim stranicama ENTSO-E, dok se bilateralne NTC vrijednosti usuglašavaju s operatorima sustava susjednih zemalja.

Operatori prijenosnih sustava susjednih zemalja koordiniraju dodjelu i korištenje raspoloživih prekograničnih prijenosnih kapaciteta na bilateralnoj ili regionalnoj razini.


Dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta:                 
Ažurirano: 30.11.2015.
/wps/portal/hr/web/usluge/kapaciteti Prekogranični prijenos Z6_VC8OQKG108FQE0IFI6UTBV30M1 /Naslovnica /Tržište el. energije /Prekogranični prijenos