Uravnoteženje sustava

Rad elektroenergetskog sustava temelji se na ravnoteži potražnje i nabave električne energije u svakom trenutku. Zbog odstupanja između ostvarenih vrijednosti i vrijednosti iz ugovornih rasporeda tržišnih sudionika, temeljenih na bilateralnim ugovorima o opskrbi i o kupoprodaji električne energije, javlja se potreba za uravnoteženjem sustava. Održavanje ravnoteže elektroenergetskog sustava u stvarnom vremenu zadaća je Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. 


Energija uravnoteženja je električna energija koju aktivira operator prijenosnog sustava radi pokrivanja razlike između stvarno isporučene ili preuzete električne energije i ugovorenih količina električne energije te radi održavanja frekvencije u elektroenergetskom sustavu u propisanim granicama.Ažurirano: 17.01.2017.
/wps/portal/hr/web/usluge/uravnotezenje Uravnoteženje sustava Z6_VC8OQKG108FQE0IFI6UTBV30E4 /Naslovnica /Tržište el. energije /Uravnoteženje sustava