Vijesti

Operatori prijenosnih sustava CORE regije za proračun prekozonskih prijenosnih kapaciteta (čiji je član i HOPS) izradili su prijedlog regionalnog uređenja dugoročnih prijenosnih prava u skladu s člankom 31. uredbe Europske komisije (EU) 2016/1719. Prijedlog je objavljen na ENTSO-E internetskoj stranici za konzultacije kao i poziv na on-line javnu raspravu koja će trajati od 10. ožujka 2017. do 10. travnja 2017. godine. Ovim putem pozivaju se sve uključene strane te tržišni sudionici da doprinesu raspravi svojim konstruktivnim komentarima.

13.03.2017.


HOPS je danas službeno postao član europske Inicijative za održivi razvoj (RGI) koja promiče suradnju između europskih nevladinih organizacija (NVO) i vodećih operatora prijenosnih sustava (OPS). RGI kroz svoje djelovanje promiče ulaganja u projekte prijenosne mreže čiji je značajan dio prihoda namijenjen za potporu projektima od šire društvene koristi.

22.02.2017.


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i Energetski Institut Hrvoje Požar potpisali su 17. veljače 2017.g. „Sporazum o izradi integralne analize dosadašnjih učinaka razvoja i izgradnje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2016. godine i praćenju tržišta obnovljivih izvora energije u budućem razdoblju“.

17.02.2017.


Europska Komisija danas je zemljama članicama EU predstavila 18 odabranih projekata iz područja električne energije, pametnih mreža i plina koji će doprinijeti boljem povezivanju europske energetske mreže u vrijednosti od 444 milijuna eura. Među njima je projekt Sincro.Grid, koji se ostvaruje u suradnji hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnog i distribucijskog sustava električne energije – HOPS, HEP ODS, ELES i SODO. Projekt Sincro.Grid je ocijenjen kao najinovativniji te mu je odobreno cjelokupno zatraženo sufinanciranje od 40,5 milijuna eura, što čini 51 posto vrijednosti projekta.

17.02.2017.


Sukladno Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, za otklanjanje neravnoteže u sustavu HOPS osigurava energiju uravnoteženja i kroz tržišna načela sklapanjem Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja s tržišnim sudionicima koji imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om, odnosno kroz kupoprodaju električne energije između HOPS-a i tržišnog sudionika.

17.01.2017.


/wps/portal/hr/web/vijesti Vijesti Z6_VC8OQKG10GNOF0IF2JKKS10A82 /Naslovnica /Vijesti