Javne rasprave temeljem EU uredbi

Javne rasprave temeljem EU Uredbi o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje

  • U razdoblju od 19. listopada - 30. prosinca 2016., HERA je provela javnu raspravu vezanu za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu: https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2016-13.html
Tijekom savjetodavnog postupka, HERA nije zaprimila prijedloge kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 62. i 63. RfG-a.

  • U razdoblju od 10. ožujka - 10. travnja 2017., HERA je provela javnu raspravu vezanu za prijedlog kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca: https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2017-03.html
Tijekom savjetodavnog postupka, HERA nije zaprimila niti jednu primjedbu na prijedloge kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 52. i 53. DCC-a.

  • U razdoblju od 12. travnja - 12. svibnja 2017., HERA je provela javnu raspravu vezanu za prijedlog kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka: https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2017-06.html

Prijedlozi za pragove maksimalne snage za proizvodne module tipa B, C i D podliježu odobrenju odgovarajućeg regulatornog tijela, odnosno HERA-e. Prema članku 5 (3) Uredbe  (EU) 2016/631 (NC RfG), pri izradi prijedloga pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa B, C i D, HOPS je u koordinaciji sa HEP ODS-om dužan provesti javno savjetovanje u skladu s člankom 10.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje.
Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog pragova proizvodnih modula je 21.08.2017. 


Javne rasprave temeljem Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenog 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava

  • HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti, u skladu s člankom 36(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 оd 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava. Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 11.11.2018. 
Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti.

Objava o odobrenju nacionalnih pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula