Jednostavne nabave

Odabrali ste postupak jednostavne nabave:

Radovi priključenja 110 kV kabela na PASS 123MO

Postupci jednostavne nabave u društvu HOPS d.o.o. provode se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u HOPS d.o.o., a kojeg možete preuzeti na stranici www.hops.hr/wps/portal/hr/web/nabava/nabava-pravila.

Prije preuzimanja dokumentacije za izradu ponuda molimo ispunite priloženi obrazac. 

Gospodarski subjekti koji su ispunili priloženi obrazac i preuzeli dokumentaciju za izradu ponuda, o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije za izradu ponuda, u slučaju produženja roka za dostavu ponuda odnosno odustajanja od prikupljanja ponuda ili od postupka jednostavne nabave, bit će obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu koju su naveli u priloženom obrascu.

Prilikom ispunjavanja priloženog obrasca radi preuzimanja dokumentacije možete nam dati Vaše osobne podatke, pri čemu Vas obavještavamo da ćemo iste koristiti samo za gore navedenu svrhu i u druge svrhe isti neće biti korišteni, a nakon okončanja predmetnog postupka dani osobni podaci bit će trajno brisani iz naše evidencije, sve u skladu s važećom regulacijom iz Opće uredbe o zaštiti podataka - GDPR (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Nakon popunjavanja obrasca otvorit će Vam se poveznica gdje možete preuzeti dokumentaciju za izradu ponuda pripadajućeg postupka jednostavne nabave.

Pravo na ispravak/brisanje/pristup/ograničenje obrade/mogućnost prijenosa podataka/prigovor/žalbu/ostvarivanje prava, koji su regulirani GDPR-om, možete ostvariti upitom ovdje.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. se odriče svake odgovornosti u slučaju da gospodarski subjekt ili druga fizička odnosno pravna osoba ili zajednica tih osoba pri ispunjavanju priloženog obrasca ostavi netočne ili manjkave podatke.