Obavijesti

Objavljeno: 15.1.2019.

Ovo savjetovanje odnosi se na zajednički prijedlog svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za proces razmjene odstupanja, u skladu s člankom 22. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (GLEB).

OPS-ovi koji su odgovorni za podnošenje zajedničkog prijedloga za implementacijski okvir Europske platforme za proces razmjene odstupanja moraju se posavjetovati sa sudionicima (energetskim subjektima i zainteresiranom javnošću), kako je definirano u članku 10. GLEB-a. Da bi se ispunio ovaj zahtjev GLEB-a, a što je još važnije, kako bi od sudionika dobili primjedbe o ovoj važnoj karakteristici budućeg europskog tržišta električne energije za uravnoteženje, ENTSO-E i OPS-ovi održavaju ovo javno on-line savjetovanje.

Savjetovanje je pokrenuto 15. siječnja 2018. u 12:00 na ENTSO-E-ovoj internetskoj stranici (https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-imbalance-netting-process) i bit će zatvoreno 15. ožujka 2018. u 12:00. Potičemo sve zainteresirane strane i sudionike na tržištu da sudjeluju u ovom savjetovanju, tako da OPS-ovi mogu razmotriti njihove stavove o Europskoj platformi za proces razmjene odstupanja. Samo dostatno sudjelovanje može osigurati da će platforma uspješno služiti potrebama svih relevantnih uključenih strana, bilo da su to OPS-ovi, pružatelji usluga uravnoteženja ili druge zainteresirane strane.

U slučaju nejasnoća ili vam je potrebno više informacija slobodno nas kontaktirajte na: as.in@hops.hr