Obavijesti

Objavljeno: 17.2.2015.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila nestandardnih usluga, koje je u skladu s odredbama članka 30. stavka 48. Zakona o tržištu električne energije (NN, broj 22/13) HOPS dužan donijeti.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja pošalju preko kontakt forme, počevši od 17. veljače do najkasnije 3. ožujak 2015. godine. 
U naslovu e-mail poruke navedite "HOPS_Nestandardne_usluge_2015", a obrazac imenujte "HOPS_Nestandardne_usluge_2015 NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

 

Dokumenti za preuzimanje:

- Pravila nestandardnih usluga Hrvatskog operatora prijenosnog sustava

- Obrazac za primjedbe