Upravljiva potrošnja

HOPS je 2018. godine pokrenuo Pilot projekt „Osiguravanje rezerve radne snage tercijarne regulacije upravljivom potrošnjom“ (engl. „Demand Side Response“, DSR) te u nastavku dajemo osnovne informacije vezane uz projekt.

Što je DSR? 

Upravljiva potrošnja (eng. Demand Side Response, DSR) odnosi se na inteligentno korištenje električne energije. 

Zahvaljujući DSR uslugama krajnji korisnici mreže mogu, na zahtjev operatora prijenosnog sustava, smanjiti ili preusmjeriti svoju potrošnju električne energije i na taj način pružiti uslugu uravnoteženja te pomoći u osiguravanju sigurnog i održivog pogona elektroenergetskog sustava. 

Prednosti upravljive potrošnje:

  • omogućuje krajnjim korisnicima sudjelovanje na tržištu usluga uravnoteženja
  • pomaže u smanjenju troškova opskrbe električnom energijom
  • sigurnost opskrbe se poboljšava omogućujući svima da što bolje koriste alternativne izvore energije.

Zašto sudjelovati? 

Sklapanjem ugovornog odnosa s HOPS d.o.o. za pružanje mFRR usluge uravnoteženja krajnji korisnik mreže direktno sudjeluje u pružanju usluga uravnoteženja i za to prima naknadu definiranu Ugovorom o pružanju usluge uravnoteženja.

Koje su to jedinice s upravljivom potrošnjom?

Jedinice s upravljivom potrošnjom mogu biti bilo koji uređaji čiju je potrošnju moguće smanjiti na nalog operatora prijenosnog sustava, a dio su postrojenja krajnjeg kupca, kao na primjer električne peći, hladnjače, pumpe, kompresori i sl.

Kako će sklapanje ugovornog odnosa za pružanje usluge uravnoteženja utjecati na moje proizvodne procese?

Sklapanje ugovornog odnosa za pružanje usluge uravnoteženja utjecat će na Vaše proizvodne procese ovisno o tome koliku rezervu ste spremni pružiti i koliko ste procijenili isplativost usporavanja određenih proizvodnih procesa (ili potpunog zaustavljanja).

Koliko će se često aktivirati ugovorena rezerva upravljivom potrošnjom? Koliko dugo aktivacija traje?

Učestalost aktivacije kao i ostali parametri vezani uz traženu promjenu potrošnje jedinica s upravljivom potrošnjom dani su u Obrascu ugovora koji je u privitku. 

Kako sudjelovati?

Svi zainteresirani krajnji kupci trebaju zadovoljiti uvjete definirane pretkvalifikacijskim postupkom kako bi mogli s operatorom prijenosnog sustava potpisati Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja.

Natječaj za osiguravanje mFRR rezerve snage za sigurnost iz upravljive potrošnje

Kada se natječaj provodi?

Natječaj se provodi na tjednoj osnovi. Ponude se prikupljaju do 12:00 sati predzadnjeg radnog dana u tekućem tjednu za naredni tjedan.

Tko može sudjelovati? 

Na natječaju mogu sudjelovati pretkvalificirani pružatelji koji su s operatorom prijenosnog sustava sklopili Ugovor o osiguravanju rezerve radne snage i regulacijske električne energije iz tercijarne regulacije za sigurnost sustava upravljivom potrošnjom.

Iznos rezerve za nadmetanje 

HOPS tjedno objavljuje iznos rezerve za nadmetanje. Trenutno, iznos rezerve za nadmetanje iznosi 49 MW.

Metoda odabira ponude

Ponude za rezervu snage se odabiru prema kriteriju minimalne ponuđene cijene rezerve snage do popune od HOPS-a traženog iznosa rezerve. 

HOPS zadržava pravo odbiti ponude s jediničnim cijenama iznosa većeg od cijene definirane Metodologijom za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga.

U slučaju iste ponuđene cijene za osiguravanje rezerve snage, odabire se ponuda s nižom ponuđenom cijenom energije uravnoteženja iz aktivacije rezerve snage, a u slučaju da je i ponuđena cijena energije uravnoteženja iz aktivacije rezerve snage jednaka odabire se ponuda koja je prva pristigla.

Ponuditelji se obavještavaju o odabiru ponude do 15:00 sati predzadnjeg radnog dana u tekućem tjednu, za naredni tjedan.

Aktivacija

U skladu s odabranim ponudama za energiju uravnoteženja  HOPS formira listu ekonomskog prvenstva u skladu s kojom aktivira zakupljenu rezervu telefonskim pozivom. Korisnik aktivira rezervu u vremenskom intervalu najkasnije 15 minuta od primitka poziva. Aktivacija se provodi prema kriteriju minimalne cijene energije uravnoteženja iz aktivacije rezerve snage. U slučaju nejasnoća ili ako Vam je potrebno više informacija slobodno nas kontaktirajte elektroničkom poštom ovdje.

Prilozi: