Upravljiva potrošnja

Ova stranica sadrži najvažnije informacije za moguće ponuditelje tercijarne rezerve iz upravljive potrošnje u okviru Pilot projekta „Osiguravanje rezerve radne snage tercijarne regulacije upravljivom potrošnjom“ (engl. „Demand Side Response“, u daljnjem tekstu DSR).

Što je DSR? 

Kada potražnja za električnom energijom prijeđe prognozirane iznose, operator prijenosnog sustava angažira dostupnu rezervu da nadoknadi nedostatak i uravnoteži sustav. Osiguravanje rezerve za uravnoteženje sustava kao uslugu mogu pružiti krajnji kupci koji u svom vlasništvu imaju jedinice s upravljivom potrošnjom koju mogu smanjiti u zahtijevanom iznosu od strane operatora prijenosnog sustava s ciljem uravnoteženja sustava.

Zašto sudjelovati? 

Sklapanjem ugovornog odnosa s HOPS d.o.o. za pružanje pomoćne usluge osiguravanja rezerve radne snage tercijarne regulacije krajnji kupac direktno sudjeluje u mehanizmu uravnoteženja sustava i za to prima naknadu definiranu ugovorom.

Koje su to jedinice s upravljivom potrošnjom?

Jedinice s upravljivom potrošnjom mogu biti bilo koji uređaji čiju je potrošnju moguće smanjiti na nalog operatora prijenosnog sustava a dio su postrojenja krajnjeg kupca, kao na primjer električne peći, hladnjače, pumpe, kompresori i sl.

Kako će sklapanje ugovornog odnosa za pružanje pomoćne usluge utjecati na moje proizvodne procese?

Sklapanje ugovornog odnosa za pružanje pomoćne usluge utjecat će na Vaše proizvodne procese ovisno o tome koliku rezervu ste spremni pružiti i koliko ste procijenili isplativost usporavanja određenih proizvodnih procesa (ili potpunog zaustavljanja).

Koliko će se često aktivirati ugovorena rezerva tercijarne regulacije upravljivom potrošnjom? Koliko dugo aktivacija traje?

Učestalost aktivacije kao i ostali parametri vezani uz traženu promjenu potrošnje jedinica s upravljivom potrošnjom dani su u obrascu ugovora koji se nalazi u privitku.

Kako sudjelovati?

Svi zainteresirani krajnji kupci trebaju ispuniti pretkvalifikacijski obrazac koji se nalazi u privitku. Nakon dostavljenog popunjenog obrasca planirana je provedba ispitivanja regulacijskih jedinica, tj. jedinica s upravljivom potrošnjom pružatelja usluge od strane HOPS d.o.o. u svrhu dokazivanja mogućnosti pružanja deklariranog iznosa rezerve radne snage u zahtijevanom vremenu, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora o pružanju pomoćne usluge osiguravanja rezerve radne snage tercijarne regulacije upravljivom potrošnjom.

Natječaj za osiguravanje rezerve radne snage tercijarne regulacije iz upravljive potrošnje

Kada se natječaj provodi?

Natječaj se provodi na tjednoj osnovi. Ponude se prikupljaju do 12:00 sati predzadnjeg radnog dana u tekućem tjednu za naredni tjedan.

Tko može sudjelovati? 

Na natječaju mogu sudjelovati prekvalificirani pružatelji koji su s operatorom prijenosnog sustava sklopili Ugovora o osiguravanju rezerve radne snage i regulacijske električne energije iz tercijarne regulacije za sigurnost sustava upravljivom potrošnjom.

Iznos rezerve za nadmetanje 

HOPS tjedno objavljuje iznos rezerve za nadmetanje. Trenutno, iznos rezerve za nadmetanje iznosi 46 MW.

Procedura odabira ponude

Ponude se odabiru prema kriteriju minimalne ponuđene cijene rezerve snage do popune od HOPS-a traženog iznosa rezerve. HOPS zadržava pravo odbiti ponude s jediničnim cijenama iznosa većeg od cijene definirane Metodologijom za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga. U slučaju iste cijene, odabire se ponuda s nižom ponuđenom cijenom regulacijske energije. Ponuditelji se obavještavaju o prihvaćanju/neprihvaćanju ponude do 15:00 sati predzadnjeg radnog dana u tekućem tjednu, za naredni tjedan.

Aktivacija

HOPS aktivira zakupljenu rezervu telefonskim pozivom. Korisnik aktivira rezervu u vremenskom intervalu najkasnije 15 minuta od primitka poziva. Aktivacija se provodi prema kriteriju minimalne cijene regulacijske električne energije.

U slučaju nejasnoća ili vam je potrebno više informacija slobodno nas kontaktirajte elektroničkom poštom ovdje.