Vijesti

Objavljeno: 16.6.2016.

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) 19. travnja 2016. godine nakon uspješnog testiranja uključen je u INC (engl. „Imbalance Netting Cooperation“) suradnju s austrijskim operatorom prijenosnog sustava (APG) i slovenskim operatorom prijenosnog sustava (ELES).

Jedna od glavnih zadaća svakog operatora prijenosnog sustava je osigurati ravnotežu proizvodnje i potrošnje električne energije unutar vlastitog regulacijskog područja. 


INC podrazumijeva optimiranje aktivacije sekundarne rezerve (rezerva za regulaciju frekvencije i snage razmjene) uključenih regulacijskih područja s ciljem izbjegavanja aktiviranja sekundarne rezerve u suprotnim smjerovima. 


Uključivanje u projekt i povezivanje HOPS-ovog automatskog sekundarnog regulatora s automatskim sekundarnim regulatorima drugih operatora sustava zahtijevalo je opsežne pripreme u smislu prilagodbe procesa, izmjena u automatskom regulatoru, izrade izvještaja i obuke operativnog osoblja. 


Uključivanjem u projekt ostvarene su značajne koristi u tehničkom smislu kroz izbjegavanje aktivacije sekundarne rezerve, ali i u financijskom gdje su ostvarene uštede uvažavajući razlike u cijenama energije uravnoteženja. 


Više o projektu možete pročitati ovdje i na www.apg.at.