Obavijesti

Objavljeno: 22.1.2014.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava za 2014. godinu.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava za 2014. godinu.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da dostave ponude u skladu s uvjetima navedenim u Poziv za nadmetanje.

Produkti, vremenski okvir, postupak odabira, kao i sve potrebne informacije dani su u Pozivu za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda je 05.02.2014. godine.