Obavijesti

Objavljeno: 4.10.2019.

HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, u skladu s člankom 10. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja, u trajanju od mjesec dana. Pravila sadrže i Prilog 1 kojim se propisuju Pravila za određivanje graničnih cijena energije uravnoteženja.

Radi lakšeg praćenja izmjena u odnosu na važeća Pravila i pojašnjenja novih procesa objavljujemo i Popratni dokument uz Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava je 4.11.2019. godine.

Primjedbe se mogu dostaviti isključivo elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe – Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.