Obavijesti

Objavljeno: 29.11.2019.

U skladu s člankom 18. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (Tekst značajan za EGP), Službeni list Europske unije L 312/6, 28.11.2017.  (u daljnjem tekstu: Uredba EB GL), Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HOPS) dužan je izraditi Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Savjetovanje na prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava je provedeno od 4. listopada do 4. studenog 2019. godine. Informacije o svim dostavljenim te prihvaćenim ili neprihvaćenim primjedbama s obrazloženjima, prikazane su kroz dokumente:

Nova Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava dostupna su na poveznici: