Obavijesti

Objavljeno: 8.4.2022.

HOPS obavještava zainteresirane subjekte da se povezivanje dan unaprijed tržišta u sklopu Core Flow Based Market Coupling projekta planirano za 20. travnja 2022., za tržišni dan 21. travnja 2021., odgađa te će se priopćiti novi datum puštanja u rad (planiran još ove godine) nakon što se sklopi dogovor oko rješavanja problema te nakon usklađivanja sa vanjskim stranama.

Subjekti zainteresirani za bliže praćenje razvoja projekta su pozvani da se pridruže Core Consultative Group (CCG) slanjem email-a na adresu CoreCG@magnus.nl. Nakon prijave, sudionici Core Consultative Group (CCG) će redovito primati informacije te pozive na telekonferencije i sastanke.

Pored Core Consultative Group (CCG), trenutno se koristi Forum za pitanja i odgovore vezane za Core FB MC projekt, koji je dostupan pod odjeljkom Core FB MC na Internet stranici JAO-a, www.jao.eu.  Projektne stranke pozivaju sve zainteresirane subjekte da koriste ovaj Forum za svoje upite.

Sve dodatne informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici.