Obavijesti

Objavljeno: 13.5.2019.

Nadmetanje za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2020., 2021. i 2022. godinu / Auction for purchase of energy to cover transmission system losses in the years 2020, 2021 and 2022 via the CROPEX trading platform

Sve zainteresirane strane, sukladno Pravilima za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2020., 2021. i 2022. godine, pozvane su da podnesu zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju za kupnju energije za pokrivanje gubitaka .

HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: CROPEX), putem trgovinske platforme CROPEX-a, odabrati najpovoljnije ponuditelje za definirane proizvode u sljedećem obliku:


Predmet nabave je isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2020., 2021. i 2022. godini, podijeljen u tri grupe kako slijedi:


Grupa 1: isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2020. godini

Grupa 2: isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2021. godini

Grupa 3: isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2022. godini

Pojedinosti o postupku odabira objašnjene su u gore navedenim pravilima.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem e-pošte: JN-Gubici@hops.hr  


Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju podnosi se do četvrtka, 25.4.2019. do 13:00 sati.

Testiranje pristupa CROPEX platformi će se održati u ponedjeljak, 29.4.2019. od 10:00 sati.

Primanje ponuda za nadmetanje će se održati u ponedjeljak, 6.5.2019. od 12:00h - 14:00h sati preko CROPEX-ove trgovinske platforme.