Obavijesti

Objavljeno: 15.11.2018.

HERA je odobrila „Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacionalnih pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula“ (u skladu s Uredbom (EU) 2016/631 оd 14. travnja 2016.g.), Odlukom (klasa: 310-34/18-05/103, ur. br.: 371-06-18-6) od 15.11.2018.g. odobreni su nacionalni pragovi maksimalne snage za proizvodne module A, B, C i D te zahtjevi za opću primjenu svih proizvodnih modula.