Obavijesti

Objavljeno: 14.2.2018.

HOPS poziva sve zainteresirane tržišne sudionike da pristupe potpisivanju Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu.

Sukladno Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, za otklanjanje neravnoteže u sustavu HOPS osigurava energiju uravnoteženja i kroz tržišna načela sklapanjem Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja s tržišnim sudionicima koji imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om, odnosno kroz kupoprodaju električne energije između HOPS-a i tržišnog sudionika.

U cilju olakšavanja pristupanja tržišnih sudionika Ugovoru o pružanju usluge uravnoteženja iznos instrumenta osiguranja plaćanja umanjen je u odnosu na prošlu godinu.

Sva dodatna objašnjenja i obrasci potrebni za sklapanje Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja mogu se pronaći ovdje.