Obavijesti

Objavljeno: 2.6.2016.

Temeljem Zakona o tržištu električne energije i prethodne suglasnosti HERA-e, Uprava HOPS-a donijela je Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

U skladu s člancima 28. i 31. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013, 95/15 i 102/15) i nakon ishođene prethodne suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije  (klasa: 310-02/15-01/457; urbroj: 371-01/16-07), Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) je, dana 31. svibnja 2016. godine, donijela „Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava“ koja su objavljena na internetskim stranicama HOPS-a.


S obzirom da je primjena Pravila vezana uz odredbe Pravila organiziranja tržišta električne energije u dijelu koji se odnosi na model bilančnih grupa HOPS će na internetskim stranicama te putem elektroničke pošte pravovremeno izvještavati tržišne sudionike o svim budućim provedbenim aktivnostima.