Obavijesti

Objavljeno: 30.1.2014.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) provodi otvoreni postupak javne nabave novih terenskih motornih vozila 4x4.

Cjelokupna Dokumentacija za nadmetanje koja se odnosi na ovaj otvoreni postupak je neograničeno i u cijelosti stavljena na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=400347