Obavijesti

Objavljeno: 20.7.2016.

Nastavno na stupanje na snagu Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, svibanj 2016., HOPS objavljuje početak ugovaranja odgovornosti za odstupanje

Temeljem Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, svibanj 2016.g. objavljenim na internetskim stranicama HOPS-a i Izmjenama i dopunama Pravila organiziranja tržišta električne energije, kojima se utvrđuje 1. rujna 2016.g. kao rok za usklađivanje s predmetnim Pravilima radi pokretanja modela bilančnih grupa, pozivamo Voditelje Bilančnih Grupa (dalje: VBG) da podnesu Zahtjev za sklapanje Ugovora o odgovornosti za odstupanje.

Svi obrasci i upute za sklapanje Ugovora o odgovornosti za odstupanje na hrvatskom i engleskom jeziku objavljeni su na internetskoj stranici HOPS-a, ovdje.