Obavijesti

Objavljeno: 29.11.2019.

Sve zainteresirane strane, sukladno Pravilima za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020. g.,  pozvane su da sudjeluju u nadmetanju za nabavu  električne energije  za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS). HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: CROPEX) putem trgovinske platforme CROPEX-a odabrati najpovoljnije ponuditelje za slijedeći proizvod:

  • Električna energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži HOPS-a u razdoblju od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine.

Pojedinosti o postupku odabira i detalji nadmetanja objašnjeni su u gore navedenim Pravilima.

Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju nalazi se na Internet stranicama HOPS-a i podnosi se do ponedjeljak, 02.12.2019.g. do 13:00 sati.

Testiranje pristupa CROPEX-ovoj platformi održat će se u utorak, 03.12.2019.g. od 10:00 do 11:00 sati.

Nadmetanje (zaprimanje ponuda) održat će se u srijedu, 04.12.2019.g. od 10:00 do 12:00 sati putem trgovinske platforme CROPEX-a.