Obavijesti

Objavljeno: 28.10.2019.

Sve zainteresirane strane, sukladno Pravilima za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za razdoblje od 01.04.2020. do 30.06.2020. g.,  pozvane su da sudjeluju u nadmetanju za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS). HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: CROPEX) putem trgovinske platforme CROPEX-a odabrati najpovoljnije ponuditelje za slijedeći proizvod:

  • Električna energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži HOPS-a u razdoblju od 01.04.2020. do 30.06.2020. godine.

Pojedinosti o postupku odabira i detalji nadmetanja objašnjeni su u gore navedenim Pravilima. Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju nalazi se na Internet stranicama HOPS-a i podnosi se do srijede, 30.10.2019 .g. do 13:00 sati.

Testiranje pristupa CROPEX-ovoj platformi održati će se u četvrtak,  31.10.2019.g. od 10:00 do 11:00 sati.

Nadmetanje (zaprimanje ponuda) održati će se u ponedjeljak, 04.11.2019.g. od 10:00 do 12:00 sati putem trgovinske platforme CROPEX-a.

EN VERSION