Obavijesti

Objavljeno: 8.11.2019.

Nominirani operatori tržišta električne energije (engl. Nominated Electricity Market Operators - NEMOs) i operatori prijenosnih sustava potvrđuju ciljni datum za pokretanje SIDC-a (ranije poznatog kao XBID) i početak rada za dva dodatna lokalna provedbena projekta 19. studenoga s prvim isporukama za 20. studenoga. Ova potvrda rezultat je uspješnog završetka testiranja i prvog probnog razdoblja za tržišne sudionike. Datum početka rada u studenom 2019. podložan je dovršetku potrebnih aktivnosti za pripremu za početak rada i pokretanje.

Obilježavajući još jedan važan korak prema širenju jedinstvenog integriranog europskog unutardnevnog tržišta, ciljani dan početka rada s dva dodatna lokalna provedbena projekta proširit će kontinuirano trgovanje električnom energijom na sljedeće zemlje: Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Sloveniju. One se pridružuju zemljama koje već sudjeluju u sklopu SIDC-a, a to su: Austrija, Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Latvija, Litva, Norveška, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Švedska. Treći val očekuje se do kraja 2020. godine.

Rješenje SIDC temelji se na zajedničkom informatičkom sustavu s jednom zajedničkom knjigom naloga (engl. Shared Order Book - SOB), modulom za upravljanje kapacitetom (engl. Capacity Management Module - CMM) i prijenosnim modulom (engl. Shipping Module - SM). Ono omogućuje da se nalozi koje su unijeli sudionici na tržištu za kontinuirano trgovanje u jednoj zoni trgovanja mogu upariti s nalozima koje su slično postavili sudionici na tržištu u bilo kojoj drugoj zoni trgovanja unutar dosega projekta, sve dok je dostupan prijenosni kapacitet. Unutardnevno rješenje podržava eksplicitnu dodjelu na hrvatskoj/slovenskoj i francusko/njemačkoj granici (na zahtjev nadležnih nacionalnih regulatornih tijela) i implicitno kontinuirano trgovanje. U skladu je s ciljnim modelom integriranog unutardnevnog tržišta EU.

Unutardnevno tržišno povezivanje cijele Europe ključna je stavka za upotpunjavanje europskog unutarnjeg tržišta energije. S povećanjem udjela nestalnih izvora energije u ukupnom europskom energetskom miksu, povezivanje unutardnevnih tržišta prekograničnim trgovanjem postaje sve važnije sredstvo za tržišne sudionike za zadržavanje njihovih tržišnih pozicija uravnoteženima. Svrha SIDC inicijative povećati je ukupnu učinkovitost unutardnevnog trgovanja. 

EN VERSION