Vijesti

Objavljeno: 10.10.2016.

Suradnjom brojnih operatora prijenosnih sustava, prije 12 godina, točnije 10.10.2004. godine uspješno je obavljena rekonekcija UCTE 1. i 2. sinkrone zone, odnosno povezivanje prijenosnih mreža jugoistočne i kontinentalne Europe.

Europa je tim projektom ponovno elektroenergetski povezana u jedinstveni europski kontinentalni prijenosni sustav,  koji je zbog ratnih razaranja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine trinaest godina bio podijeljen na dvije zone.  
Projektom, koji je koordiniran i vođen iz Nacionalnog dispečerskog centra u Zagrebu, realizirano je povezivanje usklađenim uključivanjem pet prekograničnih 400 kV dalekovoda na sučelju nekadašnje 1. i 2. sinkrone zone. Uspješno provedena rekonekcija omogućila je razvoj elektroenergetskog tržišta, a njome su stvorene i tehničke i komercijalne pretpostavke za liberalizaciju tržišta električnom energijom u Europi.