Vijesti

Objavljeno: 9.11.2017.

U Šibeniku je od 5. do 8. studenog održano 13. savjetovanje hrvatskog ogranka CIGRÉ (Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave) koje je okupilo više od 900 sudionika iz područja razvoja, izgradnje, pogona i održavanja elektroenergetskih postrojenja i njihovih elemenata. Ove godine u 16 studijskih odbora održan je rekordan broj referata (231), od toga 6 studentskih radova, održano je 5 sponzorskih predavanja (sudjelovalo je 30 sponzora), te se po svim pokazateljima može zaključiti da je ovo bilo najuspješnije savjetovanje HRO CIGRE do sada.

„Energetski sektor kao jedna od najvažnijih sastavnica gospodarstva suočen je s brojnim izazovima koje su donijeli otvaranje tržišta, zajednička pravila na razini EU te pojava novih subjekata i njihovih međusobnih odnosa. U tom pogledu u brojnim stručnim krugovima prevladava mišljenje da u tranziciji energetskog sektora u našoj zemlji nisu učinjene veće pogreške“ – kazao je Miroslav Mesić, predsjednik HRO CIGRE i predsjednik Uprave HOPS-a na svečanom otvorenju 13. savjetovanja. Najavio je da nas u skoroj budućnosti očekuje donošenje ključnih strateških dokumenata u energetici, Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Strategije energetskog razvoja RH, koji će odrediti smjernice daljnjeg energetskog razvoja u Hrvatskoj.

Pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike, Domagoj Validžić, istaknuo je da se novom uredbom o upravljanju Energetskom Unijom planira i izrada zajedničkog plana za energiju i klimu koja će postati obveza svake države članice. Prvi takav plan, koji će izraditi i Hrvatska pokrit će razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Predsjednik Uprave HEP-a, Perica Jukić, naglasio je kako su izazovi u upravljanju i razvoju elektroenergetskog sustava brojni: razvoj tehnologija, promjene zakonskog okvira na razini EU i Hrvatske, sve strože ekološke norme, vizija energetike s niskim emisijama ugljika i visoka razina energetske ovisnosti. Među energetskim tvrtkama u tome, HEP ima posebnu odgovornost zbog svog značaja i uloge u hrvatskom gospodarstvu.

Na radnom dijelu svečanog otvorenja predstavljen je projekt SINCRO.GRID, u kojem sudjeluju hrvatski i slovenski operatori prijenosnog i distribucijskog sustava. Prezentirano je i ponovno pokretanje časopisa Energija, odnosno Journal of Energy, a dodijeljene su nagrade za životna djela, priznanja i pohvale za uspješan rad u HRO CIGRE.

Uspješno je organiziran tehnički posjet vjetroparku Pometeno brdo i trafostanici 400/220/110 kV Konjsko s pokaznom vježbom spašavanja sa stupa.