Vijesti

Objavljeno: 28.3.2017.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) i Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX) su dana 21. ožujka 2017. godine službeno postali članovi regionalnog projekta Italian Borders Working Table (IBWT) čime su otvorena vrata za povezivanje hrvatskog tržišta električne energije na europsko tržište obuhvaćeno projektom Multi-regional coupling (MRC) a koji u ovom trenutku čine tržišta 19 zemalja sa 85 % europske potrošnje električne energije. Regionalni IBWT projekt pokrenut je 2012. godine u svrhu implementacije ciljnog modela Europske unije za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta i upravljanje zagušenjima,mehanizam povezivanja tržišta za dan unaprijed, na talijanskim granicama. U veljači 2015. godine talijanske granice prema Francuskoj, Austriji i Sloveniji povezane su s europskim projektom MRC, a slovensko-austrijska granica povezana je u srpnju prošle godine.

Ovim ulaskom u projekt HOPS-a i CROPEX-a uskoro će biti definiran vremenski plan realizacije povezivanja hrvatskog dan unaprijed tržišta na europsko MRC tržište.