Vijesti

Objavljeno: 1.2.2017.

Dugotrajna jaka bura na sjevernom Jadranu uzrokovala je ekstremnu posolicu, radi koje je HOPS d.o.o. posljednjih tjedana dana imao neuobičajeno veliki broj kvarova na dalekovodima na kvarnerskim otocima, posebno na Pagu, Rabu i Lošinju.

Najteža je situacija na otoku Rabu koji je bio bez višesatnog napajanja električnom energijom od subote 27. siječnja do utorka 31. siječnja, kada je u 15.30 sati uspostavljen sustav napajanja. 

HOPS je mobilizirao sve raspoložive ekipe koje otklanjaju kvarove (ručno peru i skidaju debele slojeve soli) s izolatora na dalekovodnim stupovima  u teškim uvjetima na teško pristupačnom terenu i ulažu maksimalne napore da čim prije osposobe dalekovode za pogon. U pomoć su Prijenosnom području Rijeka, priskočile zagrebačke i splitske ekipe montera, a danas su odlukom Uprave HOPS-a u pomoć na većem dijelu jadranskih otoka upućene i ekipe Dalekovoda d.d. 


Pojava ovakve intenzivne i dugotrajne posolice do sada nije zabilježena kao ni ovakvi dugotrajni prekidi napajanja električnom energijom bez mogućnosti alternativnog napajanja. U nastavku ćemo utvrditi kratkoročne mjere za ovakve situacije te dugoročne mjere u smislu zamjene najkritičnijih dionica nadzemnih vodova kabelima.


U nastavku su video i fotografije koje su naše ekipe snimile na terenu.