Vijesti

Objavljeno: 26.4.2017.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ante Čikotić svečano je, u nazočnosti Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d., Uprave Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., predstavnika Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te ostalih uglednih gostiju, pustio u rad novoizgrađenu Transformatorsku stanicu 110/10(20) kV Turnić, ukupno vrijednu oko 165 milijuna kuna, koja će značajno doprinijeti povećanju kapaciteta mreže, pouzdanosti i kvalitete napajanja električnom energijom grada Rijeke.

Želimo da se HEP razvije u regionalnog igrača koji će nam garantirati sigurnost i stabilnost opskrbe plinom, toplinskom i električnom energijom. Kako bi to realizirali, potrebno je ulagati i nastaviti realizirati kvalitetne projekte koji će biti na korist svim našim građanima i gospodarstvu“,  rekao je državni tajnik Čikotić.

Vrijednost izgradnje same trafostanice Turnić iznosi 88,7 milijuna kuna, čemu treba dodati izgradnju kabelske veze 110 kV Pehlin-Turnić dužine 27,4 km (investitor HOPS) te kabelski rasplet 20(10) kV Turnić, ukupne duljine 42,8 km (investitor HEP ODS). Ukupna vrijednost ulaganja u TS Turnić i pripadajuću mrežu tako iznosi oko 165 milijuna kuna. Trafostanica Turnić je dio velikih ulaganja HEP grupe u elektroenergetsku mrežu, koja su samo u 2017. godini vrijedna čak 1,45 milijardi kuna (oko 1 milijardu kuna u distribucijsku mrežu - HEP ODS i oko 450 milijuna kuna u prijenosnu mrežu - HOPS) i obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju, revitalizaciju i sanaciju gotovo 300 trafostanica različitih naponskih razina, izgradnju, zamjenu i rekonstrukciju oko 3.000 kilometara elektroenergetske mreže (dalekovoda, podzemnih i podvodnih kabela te mreže niskog napona) u svim krajevima Republike Hrvatske, uključujući i zahtjevna planinska područja, dalmatinsko i primorsko zaleđe, Slavoniju i otoke.

Završetkom izgradnje TS 110/20 kv Zamet do 2020. godine HOPS će investirati još 30 milijuna kuna i time kompletirati elektroenergetsku mrežu grada Rijeke te osigurati uvjete za sigurnu opskrbu kupaca električnom energijom i razvoj gospodarstva u nastupajućem razdoblju – rekao je Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a.

Radove na  TS Turnić u potpunosti su izvele i projektirale domaće tvrtke: Končar KET, HELB, Ravel, Lavčević-inženjering, GP Krk, Elektrocentar Petek i Tehnoelektro Đakovo. Zbog smještaja u blizini stambene zone, TS Turnić je izgrađena kao kompaktna zatvorena cjelina te je u potpunosti uklopljena u visokourbanizirano gradsko okruženje.