Vijesti

Objavljeno: 21.12.2016.

Nakon uspješno provedenog glavnog certifikacijskog audita, koji je provela tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o., sustav upravljanja zaštitom okoliša u HOPS d.o.o. je certificiran prema normi ISO 14001:2015, početkom prosinca 2016. godine.

Provedbom certifikacije prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2015 u  HOPS-u je operativno uspostavljen suvremeni sustav upravljanja zaštitom okoliša. Procesom certificiranja sustava upravljanja okolišem očekuju se nadalje pozitivni učinci kao što su poboljšanje općeg stanja okoliša, racionalnije investiranje u projekte zaštite okoliša, te povoljni promidžbeni i komunikacijski učinci. Želi se unaprijediti i odnos s nadležnim institucijama, podići odgovornost i svijest o zaštiti okoliša te unaprijediti poslovni ugled u javnosti, što doprinosi ispunjenju temeljnih poslovnih ciljeva HOPS-a. Ovakvim pristupom HOPS kao tvrtka nastoji biti trajno svjestan i odgovoran član okruženja u kojem djeluje te sustavno unaprjeđivati kakvoću života u neposrednom okruženju te na globalnoj razini.

Certifikat je dostupan ovdje.