Vijesti

Objavljeno: 12.2.2018.

Nakon uspješno provedenog glavnog certifikacijskog audita sustava upravljanja energijom, koji je provela tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o., HOPS d.o.o. je u prosincu 2017. godine ispunio uvjete za dobivanje certifikata ISO 50001:2011.

Energetska učinkovitost jedan je od najdjelotvornijih načina postizanja ciljeva održivog razvoja obzirom da doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova u okoliš i time pozitivno utječe na klimatske promjene. Primjena mjera energetske učinkovitosti važna je pri povećanju sigurnosti opskrbe energijom i okosnica je jedinstvene energetske politike Europske unije čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20 posto do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.

Na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014) i Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/2015) sva velika poduzeća dužna su provesti Energetski pregled poduzeća ili se certificirati prema normi ISO 50001:2011 Upravljanje energijom. U mjesecu studenom 2016. godine Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) donijela je odluku o provedbi svih potrebnih radnji kako bi se sustav upravljanja energijom certificirao prema normi ISO 50001:2011.

Certifikat je dostupan ovdje.