Vijesti

Objavljeno: 1.10.2019.

U sklopu Regionalne grupe Jugoistočna Europa (RG CSE) aktivne u okviru Odbora za razvoj sustava ENTSO-E, HOPS je 26. i 27. rujna 2019. godine bio domaćin dvodnevne radionice koja je održana u Splitu, na temu zonskog modeliranja u sklopu identifikacije potreba sustava za 2030 i 2040 (engl. identification of system needs - IOSN), koja se izrađuje u sklopu izrade desetogodišnjeg plana razvoja europske prijenosne mreže TYNDP 2020 (engl. ENTSO-E 10-year network development plan).

Kako je službeno već započeo proces izrade TYNDP2020, uvedena je i novi pristup u identifikaciju potreba sustava u europskoj mreži za 2030 i 2040 godinu. Cilj takvog pristupa jest omogućavanje pretrage potencijalnih interkonekcijskih pojačanja između država za navedene godine, kako je definirano od strane Europske Komisije. Stoga je koncept korišten za izradu TYNDP2018 baziran na proračunu NTC-a malo promijenjen, te je uveden pojam „Zonal modelling“, koji se oslanja na integraciju pojednostavljenog modela fizičke mreže izravno u tržišni model. Kako bi se postigla dostatna razina točnosti u reduciranoj mreži, velike zone unutar pojedine zemlje se mogu podijeliti na manje zone.Takav pristup omogućava uzimanje u obzir proizvodnih jedinica različitog tipa prema geografskim lokacijama (primjerice, VE na sjeveru i SE na jugu nemaju isti utjecaj na mrežu). Načelna ideja pristupa zonskog modeliranja je uspostavljanje veze između tržišnih i mrežnih analiza. Od strane HOPS-a, na radionici su kao domaćini sudjelovali g. Goran Levačić i Ivan Šimunić. Radionicu su vodili eksperti koji se bave tržišnim i mrežnim analizama iz francuskog operatora prijenosnog sustava RTE i ENTSO-E. Osim članova ENTSO-E regionalne grupe RG CSE, radionici su prisustvovali i dionici iz ACER-a, EIHP-a itd.