Vijesti

Objavljeno: 28.10.2016.

HOPS d.o.o. i HROTE d.o.o. najavili su postojećim tržišnim sudionicima prelazak na format datoteka ugovornih rasporeda sa postojećeg Excela na standardizirani xml format po ENTSO-E Scheduling System (ESS) 3.3. standardu.

Hrvatski operator prijenosnog sustava i Hrvatski operator tržišta energije najavili su postojećim tržišnim sudionicima prelazak na format datoteka za dostavljanje ugovornih rasporeda sa postojećeg KISS formata (Excel datoteke) na xml format ugovornih rasporeda po ENTSO-E Scheduling System (ESS) 3.3. standardu. Navedeni prelazak je najavljen za prvu polovicu prosinca 2016. godine.

Glavni cilj uvođenja jedinstvenog standarda odražava težnju ENTSO-E-a za standardiziranjem razmjene informacija između tržišnih sudionika i jedinstvenog europskog tržišta električne energije, dok je sekundarni cilj omogućavanje IT tvrtkama lakši razvoj sustava za razmjenu podataka između svih subjekata na svim tržištima električne energije.


Sve upute oko uvođenja novog standarda su objavljene na internetskoj stranici HOPS-a, ovdje.