Vijesti

Objavljeno: 19.9.2019.

U sklopu rada u okviru Regionalne grupe „Kontinentalna Europa“ Odbora za vođenje sustava ENTSO-E-a, HOPS je 11. i 12. rujna 2019. godine bio domaćin dvodnevnog sastanka članova podgrupe „Coordinated System Operation“ (SG CSO). U sklopu sastanka obavljen je i stručni posjet Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) u Zagrebu, pri čemu su sudionici upoznati s poslovnim procesima u HOPS-u.

Sektor za vođenje elektroenergetskog sustava (Služba za planiranje rada sustava) HOPS-a je 11. i 12. rujna 2019. godine bio domaćin dvodnevnog sastanka članova podgrupe „Coordinated System Operation“ (SG CSO) unutar Regionalne grupe „Kontinentalna Europa“ (RG CE) Odbora za vođenje sustava ENTSO-E-a. Ova podgrupa bavi se redovnim operativnim procesima slijedeći pravila o radu u interkonekciji kako je propisano Sporazumom o radu sinkronog područja Kontinentalne Europe (SAFA) i Uredbom Komisije (EU) 2017/1485 оd 2. kolovoza 2017. godine o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (SOGL).

Glavni zadaci i ciljevi SG CSO podgrupe su identificirati potrebu za uspostavom ili revizijom novih tehničkih standarda, preporuka, metodologija i pravila suradnje među OPS-ovima, koordinirati i standardizirati procese unutar RG CE u slučaju zagušenja, uzajamne pomoći, prekograničnog redispečinga i slično, analizirati i izvještavati o velikim poremećajima koji utječu na elektroenergetski sustav u RG CE, analizirati, procijeniti i uvoditi nove tehničke koncepte za rad mreže RG CE, analiza i priprema OPS-ova za razdoblja ljeta i zime, procesi obavještavanja i puštanja u probni pogon novih elemenata mreže, dalekovoda, zakretnih transformatora (PST), istosmjernih kabela (HVDC) i slično, izvještavanje sa EAS (ENTSO-E Awareness System) testa te redovito izvještavanje nadležnog tijela RG CE Plenary i postupanje po njegovim nalozima.

U sklopu sastanka obavljen je i stručni posjet Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) u Zagrebu, pri čemu su sudionici upoznati s poslovnim procesima u HOPS-u.