Vijesti

Objavljeno: 22.2.2017.

HOPS je danas službeno postao član europske Inicijative za održivi razvoj (RGI) koja promiče suradnju između europskih nevladinih organizacija (NVO) i vodećih operatora prijenosnih sustava (OPS). RGI kroz svoje djelovanje promiče ulaganja u projekte prijenosne mreže čiji je značajan dio prihoda namijenjen za potporu projektima od šire društvene koristi.

RGI zagovara potporu javnosti za održivi razvoj prijenosne elektroenergetske mreže, pri relevantnim EU i nacionalnim, zakonodavnim, regulatornim i izvršnim institucijama. Ova organizacija potpisnik je bilateralnog Memoranduma o razumijevanju s ENTSO-E  i važan dionik  pri donošenju Desetogodišnjih planova razvoja mreže (TYNDP), izradi Projekata od zajedničkih interesa (PCI) gdje se zalaže za primjenu propisanih procedura i pristup informacijama u procesu odlučivanja.

Diljem Europe, učestala je pojava da se različite interesne skupine snažno protive izgradnji visokonaponskih vodova  zbog  opasnosti od negativnih utjecaja na zdravlje, mogućih posljedica na lokalno gospodarstvo ili u netransparentnim postupcima odlučivanja. Ipak, industrija i politika slažu se da je modernizacija postojeće mrežne infrastrukture neophodna za energetsku tranziciju, za sigurnost sustava kao i za integraciju europskog unutarnjeg tržišta energije. 

Uz uključivanje HOPS-a u RGI, od osnivanja 2009. godine Inicijativi za održivi razvoj pridružili su se OPS-ovi iz Belgije (Elia), Francuske (RTE), Njemačke (50Hertz, Amprion i Tennet GmbH), Irske (EirGrid), Italije (Terna), Nizozemske (Tennet B.V.), Norveške (Statnett), Španjolske (Red Electrica) i Švicarske (Swissgrid); i nevladine organizacije, BirdLife Europe, Climate Action Network (CAN) Europe, Fundación Renovables, Germanwatch, Legambiente, Natuur & Milieu, Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) i WWF International (World Wildlife Fund).