Vijesti

Objavljeno: 6.2.2014.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) je nakon višednevnih ekstremnih vremenskih uvjeta na području Gorskog kotara i susjednih dijelova Karlovačke županije koji su prouzrokovali znatne štete na objektima prijenosne mreže uspostavio normalni pogon zahvaljujući naporima svojih ekipa i uspješnoj suradnji sa HEP-Proizvodnjom d.o.o. i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao i operatorima prijenosnog sustava Slovenije (ELES) i Italije (Terna).

Do prvih oštećenja, srušenih dalekovodnih stupova i prekinutih vodiča dalekovoda, uslijed ledene kiše, snijega i vjetra došlo je u poslijepodnevnim satima 2. veljače, što je za posljedicu imalo prekide u napajanju 110 kV prijenosnih postrojenja (TS Švarča, TS Vrbovsko i EVP Moravice) ukupne snage cca. 20 MW. Ekipe HOPS-a su vratile pod napon preostale raspoložive elemente prijenosne mreže, a za dio potrošača u tom dijelu sustava privremeno je, uz kraće prekide, uspostavljeno napajanje iz hidroelektrana na području Gorskog kotara prvenstveno iz HE Gojak u tzv. „otočnom režimu rada“, odnosno odvojeno od ostalih dijelova hrvatskog elektroenergetskog sustava. 
Uslijed istih uzroka došlo je tijekom tog i slijedećih dana do oštećenja i na dva 400 kV dalekovoda (Melina – Velebit i Melina – Tumbri) te poremećaja u radu i 220 kV dalekovoda Brinje – Mraclin. 
I prije prestanka uvjeta elementarne nepogode ekipe HOPS-ovih Prijenosnih područja Rijeka i Zagreb su izvršile uviđaje na oštećenim objektima prijenosne mreže, te su u suradnji s HOPS-ovim mrežnim centrima Rijeka i Zagreb kao i Nacionalnim dispečerskim centrom postupno vraćeni u pogon oni objekti koji nisu predstavljali opasnost za ljude i okoliš.
Sa smirivanjem vremenskih nepogoda pristupilo se otklanjanju onih oštećenja na 8 dalekovoda 400 i 110 kV mreže za koja je to bilo moguće, s obzirom na vrste i opseg oštećenja i teško pristupačni teren osobito u zimskim uvjetima. Za otklanjanje preostalih oštećenja na preostala 4 oštećena dalekovoda, uključujući u velikom dijelu opsežne građevinske i elektromontažne radove pa i ponovnu izgradnju pojedinih dionica 110 kV dalekovoda, biti će potrebno više tjedana.
Unatoč tome s današnjim danom u potpunosti je normaliziran pogon čitave 400 kV mreže i najvećeg dijela 110 kV mreže čime je za sve 110 kV trafostanice i elektrovučne postaje osigurano napajanje osim EVP Vrata u kojima je i došlo do teških oštećenja uslijed ovih ekstremnih vremenskih nepogoda.
Ustanovljene štete obuhvaćaju preko 30 srušenih ili oštećenih stupova 110 kV dalekovoda, više prekinutih ili oštećenih vodiča 400 i 110 kV dalekovoda, te već spomenute znatne štete u EVP Vrata. Nakon detaljnijeg pregleda svih pogođenih trasa dalekovoda znati će se točni razmjeri i procjene šteta, ali one zasigurno premašuju 10 milijuna kuna.
Zahvaljujući velikim naporima radnika HOPS-a, te uspješnoj suradnji sa HEP-Proizvodnjom d.o.o. i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao i operatorima prijenosnog sustava Slovenije (ELES) i Italije (Terna), unatoč ekstremnim uvjetima spriječeno je potpuno razdvajanje hrvatskog elektroenergetskog sustava u više dijelova te vraćeno napajanje svih trafostanica u prijenosnoj mreži u manje od 4 dana, s obzirom da je stanje ugroze hrvatskog elektroenergetskog sustava trajalo od nedjelje 2.2. popodne do četvrtka 6.2. ujutro.
Pri tome je došlo tek do minimalnih ograničenja proizvodnje elektrana i prekogranične komercijalnih razmjena električne energije. U kritičnom razdoblju za slovenski elektroenergetski sustav, čije je jugozapadni dio zbog vrlo velikih šteta uslijed istih vremenskih nepogoda ostao povezan samo sa hrvatskim i talijanskim elektroenergetskim sustavom, omogućeno mu je potrebno napajanje. Također je i u kritičnim trenucima za zadržavanje stabilnosti dijelova hrvatskog elektroenergetskog sustava potrebna podrška pružena iz Italije i Slovenije.