Vijesti

Objavljeno: 17.1.2017.

Temeljem članka 30. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15 i 102/15) i nakon pribavljenog  odobrenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 30. prosinca 2016. Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) donijela je „Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2017.-2026. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ koji je objavljen ovdje (plan) i ovdje (prilozi).