Vijesti

Objavljeno: 25.1.2018.

Temeljem članka 30. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13 i 102/15) i nakon pribavljenog  odobrenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 22. prosinca 2017. Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) donijela je „Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2018.-2027. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ koji je objavljen ovdje (plan) i ovdje (prilozi).