Vijesti

Objavljeno: 27.3.2014.

Pregledajte Odluku Uprave HOPS-a o Pravilniku o radu, sam Pravilnik i Tipizaciju i vrednovanje poslova

Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. donijela je Odluku o Pravilniku o radu HOPS-a d.o.o. Odluku, Pravilnik o radu i Tipizaciju i vrednovanju poslova u HOPS-u pogledajte na sljedećim linkovima: Tipizacija i vrednovanje poslova ; Odluka - Pravilnik o radu ; Pravilnik o radu