Vijesti

Objavljeno: 27.3.2014.

U Zagrebu je 27. ožujka 2014. godine Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. bio domaćin regionalne radionice ENTSO-e vezano za pripremu Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže (Ten Year Network Development Plan - TYNDP 2014) u sklopu kojeg se izrađuju i Regionalni investicijski planovi.

Hrvatski operator prijenosnog sustava drugi put je domaćin navedene radionice, prvi put je bio u prosincu 2011.g.u okviru priprema za objavu Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2012 (TYNDP 2012).

Među izlagačima su bili: Yannis Kabouris (IPTO Grčka – voditelj regionalne grupe), Silvia Ibba (ENTSO-E tajništvo), Dejana Popović (EMS Srbija), Saša Cazin (HOPS), Kliment Naumoski (MEPSO FYROM), Aristomenis Neris (IPTO Grčka), Nenad Sijaković (EMS Srbija) i Tomo Martinović (Crnogorski elektroprenosni sistem).

 

Potpredsjednik ENTSO-E Damjan Međimorec poželio je prisutnima dobrodošlicu i u uvodnoj riječi istaknuo važnost dobre informiranosti dionika na regionalnoj i nacionalnim razinama vezano za proces izrade TYNDP 2014.


Dionici su informirani o sljedećim temama od važnosti za izradu TYNDP 2014:

  • Sagledavanje uloge ENTSO-E TYNDP-a obzirom na Uredbu (EU) 347/2013 u kontekstu valorizacije Projekata od zajedničkog interesa (Project of common interest – PCI)
  • Procjena troškova i koristi TYNDP projekata u skladu s ENTSO-E CBA (Cost Benefit Analysis) metodologijom 
  • Projekti prijenosne mreže i projekti za pohranu električne energije nominirani od „trećih strana“ za TYNDP 2014
  • Proces izrade TYNDP 2014 i vizije razvoja do 2030. godine
  • Rezultati regionalnih mrežnih i tržišnih analiza
  • Rezultati procjene troškova i koristi regionalnih projekata


Radionica je jedna od šest radionica koja se održavaju diljem Europe s ciljem informiranja i poticanja većeg angažman dionika u procesu izrade TYNDP 2014.

 

ENTSO-e kontinuirano prati povratne informacije dionika i zainteresiranih strana s ciljem unaprjeđivanja kvalitete TYNDP 2014, koji će biti objavljen u prosincu 2014. godine.