Vijesti

Objavljeno: 30.1.2014.

"Sporazum o zajedničkoj rezervi snage za potrebe regulacije frekvencije u regulacijsko-upravljačkom bloku Slovenija – Hrvatska - Bosna i Hercegovina (SHB)" svečano je potpisan 29. siječnja 2014. godine u Ljubljani u sjedištu operatora prijenosnog sustava Republike Slovenije, ELES d.o.o.

Sporazum su potpisali generalni direktori, odnosno predsjednik Uprave, triju operatora prijenosnih sustava - ELES d.o.o., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) i Nezavisni operator sustava u BiH (NOS BiH), a potpisivanju predmetnog Sporazuma  nazočio je i g. Bojan Kumer, državni tajnik Ministarstva infrastrukture i prostornog planiranja Republike Slovenije.

Sporazum je rezultat napornog rada i plodne suradnje među operatorima prijenosnih sustava (OPS) iz triju spomenutih zemalja tijekom posljednjih godina. Temeljem ovog Sporazuma sva tri operatora prijenosnog sustava koristit će u slučajevima potrebe za regulacijom frekvencije raspoložive izvore tercijarne regulacijske rezerve u SHB bloku na optimalan i učinkovitiji način. Tako će sva tri  operatora prijenosnih sustava biti u mogućnosti smanjiti potrebnu količinu zakupljene regulacijske rezerve u svojim regulacijsko-upravljačkim područjima (svako obuhvaća elektroenergetski sustav pojedine države) te tako iskoristiti učinke sinergije koji proizlaze iz konstruktivne suradnje u zajedničkom regulacijsko-upravljačkom bloku, koordiniranom od ELES-a, u sklopu ENTSO-E (engl. European Network of Transmission System Operators for Electricity - Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju) Regionalne grupe za kontinentalnu Europu (RG CE). RG CE, kao nasljednik nekadašnjeg UCTE-a, od 2009. godine okuplja sve operatore prijenosnih sustava elektroenergetskih sustava najvećeg europskog sinkronog područja .

Upravo novi propisi - pravila za mreže (eng. Network Codes) - koje ENTSO-E sa svojim 41 članom (među kojima su i ELES, HOPS i NOS BiH) priprema temeljem tzv. 3. paketa energetskih propisa Europske unije za usvajanje na razini Europske unije i Energetske zajednice, stvorili su preduvjete za pripremu i zaključivanje ovog Sporazuma.

SHB blok uspješno djeluje već preko dvadeset godina, a sinergijski učinci ovog Sporazuma su posebice dobrodošli u vrijeme kad se svi europski operatori prijenosnih sustava suočavaju s izrazito teško predvidljivom proizvodnjom iz nestalnih (intermitentnih) obnovljivih izvora energije (posebice vjetra i sunca) koja unosi nove rizike za siguran i pouzdan rad .

Nakon potpisivanja Sporazuma operatori prijenosnih sustava SHB bloka će moći više i lakše pomagati jedni drugima u slučajevima kad dolazi do aktivacije tercijarne regulacijske rezerve – npr. poremećaja u radu i/ili ispada elektrana (postojećih, ali i budućih planiranih novih većih proizvodnih jedinica odnosno elektrana), kvarova kod velikih potrošača i sl. Pri tome je za HOPS, odnosno hrvatski elektroenergetski sustav, koji predstavlja poveznicu ostala dva operatora prijenosnih sustava SHB bloka i njihovih elektroenergetskih sustava, takav razvoj mogućnosti suradnje vrlo bitan jer bi trebao pomoći aktivnostima HOPS-a sa ciljem izbjegavanja povećanja troškova za pomoćne usluge (u koje spada i tercijarna regulacijska rezerva) koje u pravilu prati povećani udjel intermitentnih obnovljivih izvora energije u nekom elektroenergetskom sustavu.

“Ovo je značajan korak u unapređenju naše dugogodišnje suradnje u okviru SHB bloka koji nam otvara mogućnosti njenog intenziviranja i na širem području jačanja potpore razvoju tržišta električnom energijom i u ovom dijelu Europe”, naglasio je dr.sc. Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS d.o.o.