Vijesti

Objavljeno: 1.2.2019.

Hrvatski operator prijenosnog sustava 1. veljače 2019. godine nakon uspješnog testiranja uključen je u IGCC projekt (engl. International Grid Control Cooperation), Europska platforma za proces razmjene odstupanja.

Projekt IGCC pokrenut je 2011. godine, kao udruženje operatora prijenosnih sustava, s ciljem izbjegavanja protudjelovanja aktivacije rezerve za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom (aFRR). Udruženje je raslo i od 2016. godine broji 11 operatora prijenosnih sustava koji unaprjeđuju proces razmjene odstupanja na koordiniran način preko IGCC-a. Ovi operatori sustavu su: 50Hertz (DE), APG (AT), Amprion (DE), CEPS (CZ), Elia (BE), Energinet (DK), RTE (FR), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL) i TransnetBW (DE).

Rad IGCC-a usklađen je sa zahtjevima Uredbe komisije o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (EBGL) sve s ciljem povećanja učinkovitosti i pogonske sigurnosti u europskom elektroenergetskom sustavu. Pristupanje projektu obveza je za sve operatore prijenosnih sustava obuhvaćene spomenutom uredbom.

U skladu s gore navedenim, dana 1. veljače 2019. godine, početkom operativnog rada HOPS-a i ELES-a u projektu, započet je veliki projekt pristupanja svih ostalih operatora projektu IGCC. Shodno tome, broj OPS-a koji izmjenjuju energiju preko IGCC-a raste na 13 operatora prijenosnih sustava. Važno je naglasiti da se postojeći projekt razmjene odstupanja INC (engl. Imbalance Netting Cooperation) između APG-a, ELES-a i HOPS-a istovremeno isključen iz operativnog rada, sve u dogovoru svih uključenih strana.

Plan budućih priključenja operatora prijenosnih sustava u IGCC-u je dostupno na IGCC web stranici