Vijesti

Objavljeno: 11.6.2019.

Desetak studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i četiri inženjera elektrotehnike i računarstva odnedavno zaposlena u HOPS-u bili su u stručnoj posjeti Hidroelektrani Zakučac. Voditelji posjete g. Dubravko Sabolić i g. Goran Levačić uvodno su upoznali mlade kadrove s funkcioniranjem HOPS-a kao neovisnog operatora prijenosnog sustava i njegovom ulogom i zakonskim obvezama na tržištu električne energije u RH.

Domaćini u HE Zakučac bili su direktor elektrane, g. Ivica Marušić, pomoćnik direktora, g. Lino Staničić, te voditelj smjene, g. Boris Rodić, koji su iznimno korisnim i zanimljivim informacijama o elektrani te njenim glavnim cjelinama i tehnološkim procesima pružili studentima i radnicima sve odgovore na zatražena pitanja.

HE Zakučac je visokotlačna derivacijska hidroelektrana instalirane snage 576 MW, locirana na ušću rijeke Cetine, blizu grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji. HE Zakučac je najveće postrojenje na slivu rijeke Cetine, a po instaliranoj snazi i po mogućoj proizvodnji električne energije najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj.

Više o elektrani možete pročitati na sljedećem linku.