Vijesti

Objavljeno: 17.2.2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i Energetski Institut Hrvoje Požar potpisali su 17. veljače 2017.g. „Sporazum o izradi integralne analize dosadašnjih učinaka razvoja i izgradnje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2016. godine i praćenju tržišta obnovljivih izvora energije u budućem razdoblju“.

Korištenje obnovljivih izvora energije jedan je od prioriteta energetske politike kako Republike Hrvatske tako i Europske unije. Sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije uveden je u Republici Hrvatskoj 2007. godine i od tada je doživio niz promjena no njegovi ukupni učinci nisu nikad sveobuhvatno analizirani. Ovaj projekt predstavljat će analizu svega do sada učinjenog s tehničkog, tehnološkog, ekonomskog, pravnog i društvenog aspekta, sa zadaćom da se na osnovi raspoloživih podataka realno prikažu učinci integracije obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj te izvuku pouke za budućnost. Kao što je najavljeno novim tzv. „Zimskim energetskim paketom“ Europske komisije,  budućnost u energetskom sektoru je u daljnjoj primjeni obnovljivih izvora energije i to ne samo za proizvodnju električne energije već i toplinske i rashladne energije, a veliko novo područje izazova i djelovanja predstavljaju i goriva za promet.


Sporazum su u ime EI Hrvoje Požar, HOPS-a, HROTE-a i MZOE potpisali ministar Slaven Dobrović, dr. sc. Goran Granić, dr. sc. Miroslav Mesić i Boris Abramović.