Vijesti

Objavljeno: 11.11.2017.

Predsjednik Uprave HOPS-a, dr.sc. Miroslav Mesić i dekanica Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Jasna Prpić-Oršić potpisali su Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima

HOPS d.o.o. i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Sporazumom su definirali načela dugoročne suradnje na projektima istraživanja, razvoja i obrazovanja iz područja djelatnosti Tehničkog fakulteta koji mogu značajno pridonijeti uspješnosti ostvarenja razvojnih planova HOPS-a. Obje strane, dakle, surađivati će na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno na istraživačko-razvojnim projektima i ekspertizama s ciljem usavršavanja tehničko-tehnoloških rješenja u HOPS-u iz znanstvenih kompetencija Tehničkog fakulteta, prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko-razvojnih projekta prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja, obrazovanju djelatnika HOPS-a kroz specijalističke seminare, radionice, predavanja, specijalističke poslijediplomske studije, doktorske studije i sl., te stručnom i praktičnom usavršavanju studenata Tehničkog fakulteta kroz studentske prakse, radionice, stručna predavanja i slično.